Om oss

Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk och/eller social utsatthet. Vi gör det utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation.

Barn till Ensamma Mammor har funnits sedan 2007 och är en av Fryshusets sociala verksamheter. Vi är ett komplement till de resurser som finns i samhället och arbetar både med konkret stöd och med att sätta guldkant på våra medlemmars vardag.

Barn till Ensamma Mammor har ca 2000 barn som medlemmar. Det är 2000 av totalt närmare 250 000 barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. För de barnen som deltar i Barn till Ensamma Mammors verksamhet, är det ett betydande och viktigt stöd de får. Dock är det ändå en försvinnande liten del av alla barn som skulle behöva stöd som får det.

Det är en overklig upplevelse att möta barn som lever i utsatthet i ett så resursrikt land som Sverige.  Förutom det ekonomiska och materiella perspektivet präglas dessa barns vardag av annan utsatthet, såsom fysisk och psykisk ohälsa, våld, destruktiva miljöer, övergrepp och många andra olika former av utsatthet. De barn vi möter i vår verksamhet har inte tillgång till de grundläggande rättigheter och förutsättningar som belyses i Barnkonventionens artiklar. Många av de barn som är medlemmar hos oss står utanför och tittar på. De är inte populära bland skolkamrater, de är oftast de barn som blir mobbade. Det är de barnen som våndas inför varje lov, då de inte vet vart de ska ta vägen när skolan stänger. Det är de som hatar att skriva uppsatser eller berätta för klassen vad de gjort under lovet.

Många familjer i verksamheten tillbringar vardag, helg och ledighet i den förort/stadsdel där de växer upp – semesterresor är inte att tänka på. Social utestängning i barndomen är en väg mot utanförskap längre fram i livet och fattigdomen följer ofta med barnen när de växer upp.

 

VAD GÖR BARN TILL ENSAMMA MAMMOR

Det är Barn till Ensamma mammors önskan att stötta dessa barn genom att öppna dörrar till arenor som de annars exkluderas från, och på så sätt bidra till en långsiktig samhällsförändring – där fler naturligt deltar i och bidrar till samhällslivet.

Vi är ett komplement till de resurser som redan finns i samhället och arbetar både med konkret stöd och med att sätta guldkant på vardagen för våra medlemmar.

Man kan sammanfatta vårt verksamhet med med att vår uppgift är att göra vardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull för de familjer som är medlemmar hos oss.Dessa tre begrepp är också centrala i den hälsoteori som vi arbetar med verksamheten.

Vi vill att alla barn som deltar i verksamheten ska känna att ”Jag är speciell och välkommen. Jag blir sedd. Jag har en vän. Jag kan. Jag får vara jag. Jag är glad. Jag har roligt med min mamma. Jag slipper ljuga. Jag tycker att det är spännande. Jag har möjligheter. Jag har egna idéer och förslag. Jag är stolt.”