Tack till

Vi tackar ödmjukast våra sponsorer, samarbetspartners och bidragsgivare!

Barn till Ensamma Mammor är en bidragsberoende verksamhet som har förmånen att på olika sätt bli stöttade av dessa samhällsaktörer.

Assyriska Gålöststiftelsen

Oscar Hirhs Söderbergs&Partners

Stockholm stad  Drottning Blanka Göteborg

IFK  Lazarusorden  Steinbrenner&Nyberg Star Bowling Loga

Universeum Valhalla  Björk Logga Hasses logga

Mannheimers fond Göteborgs Barnhus Ghost High Chaparall

Malmö opera Sparbanken Stena