Vill du bli medlem?

 

Vill du och ditt/dina barn bli medlemmar i Barn till ensamma mammor? Vad roligt!

Verksamheten vänder till sig till dig som lever ensam med ditt/dina barn och behöver extra stöd i vardagen. T.ex. att du har det ekonomiskt tufft, att det olika anledningar är svårt att göra roliga aktiviteter med dina barn, att du som mamma behöver konkret stöd och verktyg i din föräldraroll eller känner dig ensam.

Använd länken nedan och fyll i intresseanmälan. Ett formulär per person i familjen ska fyllas i. (T.ex. Har du som mamma två barn skall du alltså fylla i tre separata formulär.)

Vid denna länk anmäler du dig OCH dina barn Bli medlem>>

Om du vid senare tillfälle vill anmäla ett barn till Klicka här>>

Dessa förhållningsregler gäller i Fryshuset:

  • Du som mamma har alltid huvudansvaret för Ditt/Dina barn vid alla träffar och aktiviteter.
  • Det är förståeligt att ett barn vill ”kolla av” sin mamma med jämna mellanrum. Dock orsakar detta mycket spring och störningar under en föreläsning. Om ditt barn kräver stor uppmärksamhet av dig under träffarna och på så sätt ”stör” de andra vuxna så vill vi att du som mamma går ut och själv tar hand om ditt barn. Detta är för att så många av mammorna som möjligt ska få en stunds vila.
  • Volontärerna har strikta order om att aldrig tvinga ett barn att stanna kvar i barnrummet – däremot ska de uppmuntra/locka barnet att vara kvar i barnrummet, detta för att du som mamma ska få lite egen tid.
  • Volontärerna, Amigos, är till för barnen och volontärer, Medmänniskor, finns till för mammorna. (Se mer information om volontärerna under fliken ”Tack till”)
  • Det är viktigt att ni kommer i tid till träffar och aktiviteter.

Anmälan och avanmälan

Man måste alltid anmäla sig till våra träffar och aktiviteter, detta gör man via mail om man inte har någon annan överenskommelse.

Det är viktigt att ange vilken aktivitet ni anmäler er till och ditt namn, telefonnummer samt dina barns namn och ålder ska finnas med i anmälan. Vi behandlar inte ofullständiga anmälningar.

Anmälningar som kommer in efter sista anmälningsdagen kommer ej att registreras.

Avanmälan

Om man inte har möjlighet att komma på en träff eller aktivitet ska man avanmäla sig senast dagen innan, så att vi kan ge platsen till de som är på reservlistan.

 

 

Välkomna!