Om oss

Verksamheten startade år 2007 i Stockholm, Göteborg 2009 och Malmö 2011, tillsammans möter vi cirka 3100 barn och mammor. Åldersspannet på barnen är 0-18 år och de familjer vi möter representerar hela samhället i form av bakgrund, etnicitet samt ålder. Den gemensamma nämnaren är att barnen lever med sin ensamstående mamma under socioekonomisk utsatthet och därför behöver extra stöd och glädje för att orka med sin vardag.

På grund av begränsad ekonomi och psykisk hälsa blir konsekvensen att många barn inte kan delta i fritidsaktiviteter och andra stärkande upplevelser där vänskapsband och andra relationer skapas. Många familjer i verksamheten tillbringar vardag, helg och ledighet i den förort/stadsdel där de växer upp, vilket innebär en social utestängning redan från tidig ålder och följer med barnen när de växer upp.

Vad gör vi
Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under socioekonomisk utsatthet. Vi gör det utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och mammornas vardagssituation. Mer konkret innebär det att verksamheten erbjuder regelbundna träffar, aktiviteter, lovaktiviteter och utbildningar för våra medlemmar. Allting är kostnadsfritt.

Vår önskan med verksamheten är att alla barn ska känna att ”Jag är speciell och välkommen. Jag blir sedd. Jag har en vän. Jag kan. Jag får vara jag. Jag är glad. Jag har roligt med min mamma. Jag slipper ljuga. Jag tycker att det är spännande. Jag har möjligheter. Jag har egna idéer och förslag. Jag är stolt.”

Träffar
Träffarna hålls på Fryshuset och varierar stort. Det kan vara fysiska aktiviteter såsom sporter, dans och hoppa i hoppborg, men kan lika gärna handla om matlagning,  pyssel, musik och lek. Ibland bjuder vi in externa aktörer såsom en trollkarl, konstnär eller danspedagog. Allt vi erbjuder är utifrån målgruppens önskningar.  Vid aktiviteterna på Fryshuset delas barnen och mammorna upp. Våra volontärer finns på plats som förebilder och stöd för både barnen och mammorna.

Aktiviteter
Vårt mål och fokus med aktiviteterna är att ge barnen möjlighet att vara med på roliga och kompetenshöjande arrangemang.  Det kan vara alltifrån att besöka en djurpark, nöjesfält, museum, naturreservat, badhus, bio med mera. Vi vill att barnen och mammorna ska få uppleva roliga saker tillsammans vilket då också stärker banden sinsemellan.

Föräldrastöd
För mammorna är det en möjlighet att träffas, samtala och utbyta erfarenheter i syfte att få inspiration och skapa gemenskap. Vi anordnar föräldrastöd utifrån ett hälsoperspektiv som till exempel en inspirerande föreläsning, ställa frågor direkt till myndigheter eller gå en föräldrakurs.