Småland/Öland

Just nu arbetar vi för att kunna starta upp Barn till ensamma mammor i Kalmar.

Huvudmålen för uppstart av projektet i Kalmar Kommun 2019

  • Under 2019 vill vi starta upp en pilot i Kalmar för att arbeta särskilt med barn och föräldrar som behöver extra stöd
  • Vi bygger sedan långsiktigt utifrån erfarenheterna från piloten under 2019

Aktivitetsplan kommande år:

  • Skapa relationer med finansiärer och samarbetspartners nov 2018-jan 2019
  • Rekrytera målgruppen med relationsskapande aktiviteter from mars
  • Genomföra aktiviteter med start v. 17 (Påsklov) och skapa helg/lov aktiviteter i partnerskap med andra möjliggörare
  • Bygga en konferens i Kalmarsalen med partners

Frågor? Kontakta John Heyne på john.heyne@fryshuset.se, 0761-269582