Bli volontär

Vad är en Volontär?

En volontär är en person som vill dela med sig av sin tid, kompetens och engagemang till barn och mammor i verksamheten.

Amigos

”Amigos” är namnet på våra volontärer som fungerar som positiva förebilder för barnen i verksamheten. Amigos  finns med på våra träffar och aktiviteter. Förutom att hjälpa till i det praktiska arbetet är Amigos huvuduppgift att se till att barnen trivs, har roligt och är delaktig i träffar och aktivitet utifrån barnets behov och förutsättningar.

Vill du bli en volontär – Amigo

Skicka in din intresseanmälan till evelina.borell@fryshuset.se

Vi kräver att samtliga volontärer lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret.