Vill du bli medlem?

Barn till ensamma mammor vänder sig till barn som lever under ekonomiska begränsningar och/eller social utsatthet. Detta är exempel på vad detta kan innebära:

  • Precis som namnet säger vänder vi oss till er som bor själva med sina barn.
  • Om ni har det svårt ekonomiskt som gör att vardagen är väldigt tuff. Svårt att få ihop till mat och räkningar och/eller att pengarna inte räcker till fritidsaktiviteter för barnen.
  • Om ni har går/gått igenom en kris i familjen och behöver lite extra ”push” och glädje för att komma tillbaka igen.
  • Om ni har litet eller inget socialt nätverk (familj och vänner) här i Kalmar
  • Om ni lever under skyddad identitet /skyddat boende.
  • Om ni lever med psykisk eller fysisk ohälsa.

Anmälan och avanmälan

Man måste alltid anmäla sig till våra träffar och aktiviteter, detta gör man via mail om man inte har någon annan överenskommelse.

Det är viktigt att ange vilken aktivitet ni anmäler er till och ditt namn, telefonnummer samt dina barns namn och ålder ska finnas med i anmälan. Anmälningar som kommer in efter sista anmälningsdagen kommer ej att registreras.

Avanmälan

Om man inte har möjlighet att komma på en träff eller aktivitet ska man avanmäla sig senast dagen innan, så att vi kan ge platsen till de som är på reservlistan.

Om ni har några frågor, kontakta oss på: evelina.borell@fryshuset.se 

Välkomna!