Vill du bli medlem?

För närvarande är medlemsintagningen i Stockholm stängd, då vi inte möjlighet att ta emot fler medlemmar. Vi hoppas kunna öppna upp medlemsansökningen igen under året. 

 

 


Barn till ensamma mammor vänder sig till
barn som lever under ekonomiska begränsningar och/eller social utsatthet. Detta är exempel på vad detta kan innebära:

– Precis som namnet säger vänder vi oss till er som bor själva med sina barn.
-Om ni har det svårt ekonomiskt som gör att vardagen är väldigt tuff. Svårt att få ihop till mat och räkningar och/eller att pengarna inte räcker till fritidsaktiviteter för barnen.
-Om ni har går/gått igenom en kris i familjen och behöver lite extra ”push” och glädje för att komma tillbaka igen.
-Om ni har litet eller inget socialt nätverk (familj och vänner) här i Stockholm.
-Om ni lever under skyddad identitet /skyddat boende.
-Om ni lever med psykisk eller fysisk ohälsa.

Dessa förhållningsregler gäller i Fryshuset:

  • Du som mamma har alltid huvudansvaret för Ditt/Dina barn vid alla träffar och aktiviteter.
  • Det är förståeligt att ett barn vill ”kolla av” sin mamma med jämna mellanrum. Dock orsakar detta mycket spring och störningar under en föreläsning. Om ditt barn kräver stor uppmärksamhet av dig under träffarna och på så sätt ”stör” de andra vuxna så vill vi att du som mamma går ut och själv tar hand om ditt barn. Detta är för att så många av mammorna som möjligt ska få en stunds vila.
  • Volontärerna har strikta order om att aldrig tvinga ett barn att stanna kvar i barnrummet – däremot ska de uppmuntra/locka barnet att vara kvar i barnrummet, detta för att du som mamma ska få lite egen tid.
  • Det är viktigt att ni kommer i tid till träffar och aktiviteter.

Anmälan och avanmälan

Man måste alltid anmäla sig till våra träffar och aktiviteter, detta gör man via mail om man inte har någon annan överenskommelse.

Det är viktigt att ange vilken aktivitet ni anmäler er till och ditt namn, telefonnummer samt dina barns namn och ålder ska finnas med i anmälan. Vi behandlar inte ofullständiga anmälningar.

Anmälningar som kommer in efter sista anmälningsdagen kommer ej att registreras.

Avanmälan

Om man inte har möjlighet att komma på en träff eller aktivitet ska man avanmäla sig senast dagen innan, så att vi kan ge platsen till de som är på reservlistan.

Medlemskort

Vid varje träff och aktivitet måste man vissa upp sitt medlemskort för att kunna delta. Detta för att undvika att ”icke medlemmar” ska kunna delta på våra träffar/aktiviteter.

 


Om ni har några frågor, kontakta oss på:
barntillensammamammor@fryshuset.se

Välkomna!