Tack till

Vi tackar ödmjukast våra sponsorer, samarbetspartners och bidragsgivare!

Barn till Ensamma Mammor är en bidragsberoende verksamhet som har förmånen att på olika sätt bli stöttade av dessa samhällsaktörer.

Assyriska Gålöststiftelsen  

Oscar Hirhs Söderbergs&Partners  

Stockholm stad Drottning Blanka Göteborg 

IFK Steinbrenner&Nyberg Star Bowling Loga 

Universeum Valhalla Björk Logga Hasses logga

Mannheimers fond Göteborgs Barnhus Ghost High Chaparall